Internships & Service Learning

EPICUR Internship Exchange przygotowuje młodych ludzi - studentów wszystkich poziomów studiów wyższych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) - do „pracy jutra” w czasach rosnącej globalizacji i cyfryzacji.

Staże transgraniczne łączą regiony Uniwersytetu Europejskiego, w których odbywają się staże i umożliwiają przyszłym pokoleniom znalezienie rozwiązań dla wyzwań społecznych, z którymi mierzy się Europa i świat.

EPICURious? EPICiekawy?

Dowiedz się więcej: https://learn.epicur.education/ilias.php?ref_id=316&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=vu&baseClass=ilRepositoryGUI