EUROPEJSKIE KONSORCJUM UNIWERSYTETÓW EPICUR

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR INNOVATIVE CAMPUS UNIFYING REGIONS

od 20 listopada do 4 grudnia 2023 r. zapraszamy studentów i studentki do rejestracji na zajęcia w ramach oferty edukacyjnej Projektu EPICUR SHAPE-IT na semestr letni 2024.

Projekt EPICUR to konsorcjum 9 uniwersytetów europejskich, które wspólnie oferują możliwość udziału w kursach organizowanych w ramach sojuszu w czterech kategoriach: Language Training for Mobility, Key competences, Sustainable Transformation and European Values, Entrepreneurship and Engagement.

Jeśli interesują Cię zajęcia interdyscyplinarne, które możesz w prosty sposób połączyć ze swoim programem studiów i zdobyć nowe doświadczenia w międzynarodowym środowisku, to EPICUR jest właśnie dla Ciebie!

Be EUROPEAN, be EPICURious!

Lista kursów

Od czerwca 2019 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR – European Partnership for Innovative Campus Unifying Regions, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursię ogłoszonym przez Komisję Europejską. W skład konsorcjum wchodzą także: Uniwersytet Strasburski (Francja) – lider projektu, Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet Albrechta-Ludwika we Fryburgu (Niemcy), Instytut Technologii w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytet Górnej Alzacji (Francja), Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria) i Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja).

Więcej informacji: https://epicur.education/

EPICUR oferuje nowy model kształcenia w formie innowacyjnych programów, które powstały dzięki naszej współpracy z partnerami uczelnianymi, a także z naszymi studentami i pracownikami.

Uniwersytet EPICUR w przyszłości będzie:

  • Fizyczny, wirtualny i mieszany, zachęcający do swobodnego przemieszczania się studentów i pracowników.
  • Wielojęzyczny, integracyjny i powiązany z Unią Europejską i jej regionami.
  • W naszych połączonych kampusach dostępne będą innowacyjne metody nauczania i uczenia się.
  • Innowacyjny w działalności badawczej, zachęcający naukowców i studentów do odkrywania nowych zagadnień i obszarów.
  • Oparty na łagodnym i pewnym zarządzaniu, aby zapewnić długoterminową, zrównoważoną współpracę.

Według EPICURa edukacja jest częścią naszego czworokątna wiedzy warz z badaniami, biznesem i społeczeństwem.

Nowe formy mobilności i nowe możliwości:

Głównym celem EPICURa jest promowanie mobilności dla wszystkich i we wszystkich formach. Dzięki naszej współpracy zachęcamy naszych pracowników i studentów do angażowania się w mobilność, która może mieć charakter fizyczny, poprzez krótkoterminowy lub długoterminowy pobyt za granicą lub może być wirtualna, dzięki naszym narzędziom cyfrowym.

Zachęcamy również do mobilności mieszanej, która angażuje powyższe dwie techniki i pokazuje, jak połączone mogą być regiony.

Wirtualny Kampus

Stworzenie wirtualnego kampusu EPICURa obejmuje utworzenie wirtualnych kursów międzyuczelnianych. Kursy pilotażowe są zaprojektowane przez wykładowców z uniwersytetów EPICURa i będą początkowo dostępne dla studentów tych uczelni. Jednym z innowacyjnych elementów tych kursów jest wprowadzenie „punktów za mobilność (ang. mobility credits)” EPICURa, które można przeformułować na punkty ECTS przyznawane przez uczelnie EPICUR.

Wielojęzyczność

Programy mobilności są jednym z działań promujących wielojęzyczność w celu upowszechnienia faktu, iż nowe pokolenia Europejczyków będą w stanie posługiwać się co najmniej dwoma językami innymi od ich własnego. Nasze wysiłki na rzecz sprzyjania inkluzywnemu zarządzaniu językowemu obejmują połączenie naszych programów dotyczących „małych” języków i są one ściśle powiązane z różnorodnością w nauczaniu i praktyce, poprzez włączenie kompetencji międzykulturowych do naszych programów nauczania.

EPICUR planuje opracowanie wirtualnego modułu dla programów językowych, który ułatwi aktywne zaangażowanie i (wirtualne) interakcje w gronie studentów EPICURa.

Myślenie innowacyjne

Projekt EPICUR opracowuje innowacyjne, skoncentrowanych na studencie modele nauczania i uczenia się, wdrażając podejścia i koncepcje dydaktyczne z filozofii nauczania nauk wyzwolonych i nauk ścisłych LAS (Liberal Arts & Sciences).

Programy Liberal Arts & Sciences (LAS) są z natury interdyscyplinarne, oparte na wyzwaniach i charakteryzują się wysokim stopniem autonomii studentów. Takie modele obejmują nowe oferty kursów, które nadają się do wdrożenia w kontekście innych programów studiów (innych niż LAS) na uczelniach – członkach konsorcjum EPICUR.