Struktura

Wydział składa się obecnie z pięciu instytutów oraz dwóch katedr. Niezależnie od tego, funkcjonują na nim liczne zespoły i komisje, zajmujące się sprawami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi. Wydział Neofilologii wspólnie z Wydziałem Anglistyki oraz Wydziałem Etnolingwistyki sprawują opiekę nad Biblioteką Filologiczną Novum.