Struktura

Wydział składa się obecnie z sześciu instytutów oraz dwóch katedr. Niezależnie od tego, funkcjonują na nim liczne zespoły i komisje, zajmujące się sprawami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi. Wydział Neofilologii wspólnie z Wydziałem Anglistyki sprawują opiekę nad Biblioteką Filologiczną Novum.

 • Instytut Etnolingwistyki
  Instytut Etnolingwistyki

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3663
  fax: 61 829 3662
  e-mail: ie@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

 • Instytut Filologii Germańskiej
  Instytut Filologii Germańskiej

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3540, 61 829 3541
  fax:
  61 853 6937
  e-mail:
  ifguam@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz

 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3576
  fax:
  61 829 3575
  e-mail:
  ifw@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

 • Instytut Języków i Literatur Romańskich
  Instytut Języków i Literatur Romańskich

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3561
  fax:
  61 853 7403
  e-mail:
  sekrrom@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej
  Instytut Lingwistyki Stosowanej

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 2925
  fax:
  61 829 2926
  e-mail:
  ils@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska

 • Instytut Orientalistyki
  Instytut Orientalistyki

  ul. Grunwaldzka 6
  61-780 Poznań

  tel.: 61 829 2915
  e-mail:
  azjatystyka@amu.edu.pl

  al. Niepodległości 24
  61-714 Poznań

  tel.: 61 829 3920
  e-mail:
  azjatystyka@amu.edu.pl

  Dyrektor: prof. dr hab. Estera Żeromska

 • Katedra Metodologii Lingwistyki
  Katedra Metodologii Lingwistyki

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3660
  e-mail: kml@amu.edu.pl

  Kierownik: prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki

 • Katedra Skandynawistyki
  Katedra Skandynawistyki

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3587
  fax:
  61 853 7324
  e-mail:
  skandyn@amu.edu.pl

  Kierownik: prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer

 • Biblioteka Filologiczna NOVUM
  Biblioteka Filologiczna NOVUM

  al. Niepodległości 4
  61-874 Poznań

  tel.: 61 829 3756
  fax:
  61 829 3756
  e-mail:
  bfn@amu.edu.pl

  Kierownik: mgr Danuta Plucinska

 • Instytut Króla Sejonga
  Instytut Króla Sejonga

  ul. Święty Marcin 78, pokój 415
  61-809 Poznań

  tel.: 61 829 4780
  e-mail:
  sejong@amu.edu.pl

  Kierownik: dr Anna Borowiak

  Instytut Króla Sejonga (King Sejong Institute, KSI) to jedna z najbardziej prestiżowych szkół języka koreańskiego na świecie, podlega Ministerstwu Kultury, Sportu i Turystyki i jest dotowana przez Fundację Króla Sejonga (King Sejong Institute Foundation, KSIF) jako świadomy oraz dobrze przemyślany element polityki językowej, mającej na celu podniesienie poziomu rozpoznawalności kraju oraz umocnienie jego pozycji jako lidera na arenie międzynarodowej. Obecnie w 84 krajach działają 244 Instytuty, w tym 57 w Europie, z czego 2 w Polsce (dane z VI 2022r.). Działalność́ KSI można porównać́ z działalnością Instytutu Konfucjusza promującego język oraz kulturę Chin, Goethe Insitut popularyzującego język niemiecki i kulturę Niemiec, czy Institute Francais promującego język i kulturę francuską.

  Poznański Instytut Króla Sejonga działający w strukturach Wydziału Neofilologii UAM został powołany 2 października 2013 roku na mocy porozumienia podpisanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Fundacją Instytutu Króla Sejonga z siedzibą w Seulu. KSI od lat prowadzi kursy języka koreańskiego na różnych poziomach zaawansowania, w tym również zajęcia przygotowujące do egzaminu TOPIK oraz wykłady i konkursy dotyczące kultury Korei. Oferta Instytutu skierowana jest do osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem koreańskim, jak i tych, którzy chcą rozwijać już posiadane umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich na co dzień wykładających na Filologii koreańskiej UAM oraz lektorów delegowanych przez Fundację Instytutu Króla Sejonga.