Biuro Erasmus+ Wydziału Neofilologii UAM:

Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+:

Magdalena Ratajczak

Collegium Novum, pok. 101 B
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Dyżury koordynatora wydziałowego:

wtorek: 10:00 - 13:00
środa: 10:00 - 12:00

tel. +48 61 829 35 37
erasmusneo@amu.edu.pl

Koordynatorzy Instytutowi  Wydziału Neofilologii:

Instytut Filologii Germańskiej - dr Michał Stefański
tel: 61 829 6937
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich - dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
tel: 61 829 3576
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Instytut Języków i Literatur Romańskich - dr Agata Lewandowska
tel: 61 829 3710
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Instytut Lingwistyki Stosowanej - dr Paweł Kornatowski
tel: 61 829 3690
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Instytut Orientalistyki - mgr Anna Śledzińska-Adamczak, mgr Radosław Andrzejewski
tel. 61 829 2917, 61 829 3929
Adres: ul. Grunwaldzka 6; 61-780 Poznań

Katedra Skandynawistyki - dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa
tel: 61 829 3587
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Katedra Metodologii Lingwistyki - dr Janusz Kleśta
tel. 61 829 3701
Adres: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Więcej informacji dla studentów WN dostępne w Intranecie:

Intranet Erasmus+ Wydziału Neofilologii

Biuro Erasmus+ UAM:

https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/biuro-erasmus