Data publikacji w serwisie:

Cykl wykładów otwartych "Literatura i zmiana społeczna. Zwrot etyczny w prozie hiszpańskojęzycznej"

Zakład Studiów Hispanistycznych UAM zaprasza na cykl 5 wykładów online w języku hiszpańskim, pod wspólnym tytułem Narrativas del cambio social. El giro ético en las literaturas hispánicas (Literatura i zmiana społeczna. Zwrot etyczny w prozie hiszpańskojęzycznej).

Drugi wykład, zatytułowany

El giro ético en la literatura por Chicanas en un tercer espacio: La novela y la justicia social

wygłosi prof. Norma Elia Cantú (Trinity University, San Antonio, Texas), 18.03.2022 / 15:00 (CET).

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHkO1xpkUC6-cPg1Yxg9tNknvsZEy-GjgOsguBvKql_Y1%40thread.tacv2/1641466350746?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2247a24fcf-605b-4f69-845c-fcc5f1a40391%22%7d

Więcej informacji o wykładach na stronie:

http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/aaaa

wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1319269131831349

oraz, w wersji angielskiej: https://ias.amu.edu.pl/narrating-social-change-the-ethical-turn-in-spanish-language-literatures/

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Poster_Narrating Social Change.pdf 11.03.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Poster_Narrating Social Change.pdf(2.6 MB)