Data publikacji w serwisie:

Czasopismo Convivium

Z radością informujemy, iż czasopismo Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (https://czasopisma.uni.lodz.pl/conv) współredagowane przez pracownice Wydziału Neofilolofii (prof. Beata Mikołajczyk - zespół redakcyjny, dr Karolina Waliszewska - redaktor techniczny)  zostało włączone do międzynarodowej bazy bibliograficznej Scopus.