Data publikacji w serwisie:

Czujemy się bezpiecznie

23 września 2022 roku na Wydziale Neofilologii odbyło się szkolenie dla administracji wydziałowej pt.: „Edukacja dla bezpieczeństwa. Napastnik w przestrzeni biurowej” wpisujące się w projekt „Bezpieczny uniwersytet, bezpieczne biuro, bezpieczny pracownik i student”, realizowany w różnych gremiach osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cześć teoretyczną zaprezentował ppłk. rez. pil. Maciej Krukowski z Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

Natomiast nasze reakcje na potencjalne zagrożenia przećwiczyliśmy w ramach warsztatów prowadzonych przez mł. insp. rez. Piotra Zielińskiego, byłego funkcjonariusza Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Było ciekawie, dynamicznie, zaskakująco, a nawet niebezpiecznie …

O tym jak bardzo się podobało świadczy pytanie zadane na koniec przez jednego z uczestników spotkania: „Kiedy następne szkolenie?”

Liczymy na to, że już w krótce ...