Data publikacji w serwisie:

Grant w ramach Germanistische Institutspartnerschaften weltweit

Z radością informujemy, że złożony przez panią prof. UAM dr hab. Sylwię Adamczak-Krysztofowicz oraz dr Luizę Ciepielewską-Kaczmarek (Zakład Glottodydaktyki i Badań nad Interkulturowością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej) wniosek o grant w ramach Germanistische Institutspartnerschaften weltweit został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt pt. „Kultur- und Sprachreflexivität in der internationalen Lehrer*innenbildung im Fach Deutsch als Fremdsprache“ („Refleksyjność kulturowa i językowa w międzynarodowym kształceniu nauczycieli w zakresie języka niemieckiego jako obcego”) będzie realizowany w latach 2022-2024 przez trzy ośrodki naukowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU), Uniwersytet Radboud w Nijmegen (RU) oraz Uniwersytet Philippsa w Marburgu (UMR).