Data publikacji w serwisie:

Gratulacje dla prof. UAM dr hab. Tomasza Wicherkiewicza

5 listopada 2021 r., decyzją Dyrektora Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz Dyrektor tegoż Instytutu Narodowego Muzeum Historii Naturalnej prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz został zaproszony i mianowany "member of the academic staff and a Research Associate/Collaborator of the Smithsonian Institution's National Museum of Natural History in Washington, DC."

Współpracę z Instytutem Smithsona T. Wicherkiewicz nawiązał w 2019/2020 r. przebywając tam jako "visiting research fellow" w ramach koordynowanego przezeń w UAM projektu COLING - Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools (Horyzont 2020). Obecna nominacja przedłuża w perspektywie wieloletniej współpracę T. Wicherkiewicza z najstarszymi i najważniejszymi placówkami naukowo-muzealnym w stolicy Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w ramach programu Recovering Voices - Revitalizing and sustaining endangered languages and knowledge.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.