Data publikacji w serwisie:

Gratulacje dla prof. UAM Ilony Koutny

Prof. UAM Ilona Koutny (Zakład Hungarystyki, podyplomowe Studia Interlingwistyki, Instytut Etnolingwistyki) została zaproszona do wygłoszenia wykładu „Une langue planifiée entre les langues naturelles. Typologie de l'espéranto" na Uniwersytecie w Tours (Fr), który odbył się 9.11.2021.

Pani profesor otrzymała również zaproszenie na seminarium badawcze Languages and Cultures Uniwersytetu Otago (Nowa Zelandia, Uniwersytet należy do 1% najlepszych uniwersytetów na świecie) gdzie wygłosiła wykład „How an artificial language became natural: Esperanto" 1/2.11.20121 , który wywołał żywą dyskusję.