Data publikacji w serwisie:

Humanistyka cyfrowa - nowy kierunek studiów podyplomowych na naszym wydziale

Dzięki inicjatywie prof. UAM dr. hab. Włodzimierza Lapisa z Katedry Metodologii Lingwistyki w roku akademickim 2023/2024 uruchomione zostaną na naszym wydziale studia podyplomowe z zakresu humanistyki cyfrowej.

Humanistyka cyfrowa jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, wyrosłą na pograniczu nauk humanistycznych (filologii, językoznawstwa), społecznych (socjologii, psychologii) oraz ścisłych (informatyki), obejmującą swym zakresem również takie obszary wiedzy i działalności jak etyka i retoryka, kulturoznawstwo i medioznawstwo czy prawo w Internecie oraz ochrona danych osobowych.

Studia podyplomowe o nazwie humanistyka cyfrowa kształcić będą słuchaczy z myślą o ich przygotowaniu do wykorzystania posiadanych umiejętności humanistycznych na potrzeby pracy w branży IT. Dzięki zdobytym w ich ramach kwalifikacjom humaniści otrzymają szansę zatrudnienia w  najszybciej rozwijającej się aktualnie – a zarazem znakomicie płatnej – dziedzinie działalności zawodowej, przy jednoczesnej samorealizacji w zgodzie z indywidualnymi zdolnościami, własnymi zainteresowaniami oraz posiadanymi kompetencjami.

Od strony czysto praktycznej opisywane studia przygotowują do oferowania za pośrednictwem Internetu odpowiednio zhumanizowanych treści cyfrowych – czy to w ramach pracy etatowej na rzecz odpowiedniej firmy lub instytucji, czy też w formie własnej działalności gospodarczej lub usług świadczonych na zlecenie. Umożliwiają one zatem swym absolwentom realizację pracy zdalnej z wybranego przez siebie miejsca na świecie na rzecz kontrahenta z dowolnego kraju – o ile tylko zainteresowanym znany jest odpowiedni język obcy.

Umiejętności nabyte w ramach opisywanych studiów obejmują między innymi:

  • tworzenie grafiki komputerowej, konstruowanie infografik oraz produkcję mini-komiksów;
  • opracowywanie treści na potrzeby stron www oraz konstrukcję tekstów pozycjonujących;
  • generowanie oraz przetwarzanie plików audio i wideo;
  • odpowiednie zarządzanie informacją (jej generowanie, gromadzenie, selekcję, formatowanie oraz udostępnianie);
  • budowanie wizerunku organizacji oraz utrzymywanie kontaktu z jej klientami.

Studia przygotowują zatem do zapewnienia pełnej obsługi dowolnej firmy czy instytucji, jeśli chodzi o jej ekspozycję w obrębie sieci Internet (zarówno w obrębie obsługi strony www podmiotu, jak i jego profili w serwisach społecznościowych).

Organizacja studiów:

  • 16 zjazdów po 16 godzin zajęciowych (z czego 10 godzin w sobotę, 6 godzin w niedzielę) – średnio co 2 tygodnie;
  • studia w trybie hybrydowym: 7 zjazdów stacjonarnych, 9 zjazdów online (te drugie na platformie Microsoft Teams);
  • zajęcia stacjonarne w budynku Collegium Novum UAM – w Poznaniu przy al. Niepodległości 4.

Więcej informacji na temat opisywanych studiów znaleźć można na stronie: https://hcuam.web.amu.edu.pl/

Zapisać się na powyższe studia można zaś za pośrednictwem strony: https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/NP-HC/