Data publikacji w serwisie:

ICI Festival na UAM

Dołącz do nas świętując umiędzynarodowienie, które nie wyklucza nikogo!

Będąc Partnerem w projekcie ICI (Inclusive Comprehensive Internationalisation), UAM pragnie dzielić się i pokazywać wszystkie barwne i bogate strony międzynarodowej społeczności, z której jesteśmy dumni na naszej uczelni.

19 października w godzinach 17.30 – 19.30 w Collegium Novum (parter, C1) będziemy mogli:

 • Dowiedzieć się, jaka jest filozofia projektu ICI
 • Dowiedzieć się, dlaczego „inclusive Internationalisation” jest tak ważna
 • Posłuchać niesamowitej ukraińskiej muzyki śpiewanej na żywo
 • Poznać inne kultury, zwyczaje i tradycje
 • Poznać nowych ludzi z całego świata
 • Poczuć prawdziwego międzynarodowego ducha, jaki ma niewątpliwie UAM

Uczestnictwo jest bezpłatne i zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej na UAM – studentów, pracowników i innych interesariuszy.

Do zobaczenia na ICI Festival! Świętujmy internacjonalizację!


ICI FESTIVAL AT AMU

Join us to celebrate inclusive Internationalisation!

Being a Partner in ICI project (Inclusive Comprehensive Internationalisation), AMU would like to share and show all the colourful and rich sides of international community we are proud to have at our university.

On October 19th at 17.30 – 19.30 in Collegium Novum (ground floor, C1) we will be able to:

 • Find out what is the philosophy of ICI project
 • Learn why inclusive internationalisation is so important
 • Listen to amazing Ukrainian music sang live
 • Experience other cultures, customs and traditions
 • Meet new people from all around the world
 • Embrace the real international spirit that AMU have

Attendance is free and all academic members of AMU are welcome – students, staff and other stakeholders.

See you at ICI Festival! Let’s celebrate internationalisation!