Data publikacji w serwisie:

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej solidarny z Ukrainą

💙💛 W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie pracownicy i studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej deklarują pełne wsparcie dla Ukrainy.
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM zawsze słynął z tolerancji, w którym poszanowane są takie wartości jak równość, wolność, godność, przyjaźń, braterstwo, sprawiedliwość, współczucie. Dlatego wszyscy przeciwstawiamy się obecnej wojnie, która wybuchła w Ukrainie.
🙏 Pracownicy naszego Instytutu wspólnie ze studentami filologii rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej i łączonych filologii (filologia rosyjska z filologią angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska z filologią angielską) oraz komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej, stanowczo potępiają nieuzasadnioną agresję na Ukrainę.