Data publikacji w serwisie:

Konferencja Diachrony of passive voice in North Germanic

Katedra Skandynawistyki serdecznie zaprasza na konferencję Diachrony of passive voice in North Germanic, który odbędzie się w dniu 24 maja 2022 w sali 104B. Spotkanie zorganizowane jest w związku z realizowanym w KS projektem badawczym Konstrukcjonalizacja i zmiana konstrukcji. Peryfrastyczna strona bierna w języku duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym (NCN OPUS).

W ramach spotkania wykłady wygłoszą prof. Jan-Ola Östman (Uniwersytet w Helsinkach), dr Sebastian Møller Bak (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), dr Ivar Berg (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) oraz dr Peter Juul Nielsen (Syddansk Universitet), a zespół kierowany przez prof. Dominikę Skrzypek przedstawi plany badawcze i pierwsze wyniki.

Program konferencji:

  • 9.00 – 9.15 Welcome
  • 9.15 – 10.15 Jan-Ola Östman (University of Helsinki): Passives from a constructional perspective: In search of a functional tertium comparationis
  • 10.15 – 10.45 Coffee break
  • 10.45 – 12.00 Dominika Skrzypek, Marta Woźnicka, Alicja Piotrowska (Adam Mickiewicz University): DiaPass project presentation
  • 12.00 – 13.00 Sebastian Møller Bak (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab): Using Diplomatarium Danicum as a source of syntactic investigations - problems and possibilities.
  • 13.00 – 14.15 Lunch
  • 14.15 – 15.15 Peter Juul Nielsen (Syddansk Universitet): The diachrony of the Danish IO and its promotion to subject in passive constructions
  • 15.15 – 16.15 Ivar Berg (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet): Scandinavian and Low German: A Norwegian perspective.
  • 16.15 – 17.30 Discussion
  • 19.00 - Dinner

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
DiaPass program.docx 6.05.2022 Maciej Danielak
DOCX
Pobierz DOCX DiaPass program.docx(5.4 KB)