Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Internationale Bildungskooperation im Bereich Deutsch als Fremdsprache: State of the Art & Perspektiven“

W dniach 16.-17. czerwca br. w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM odbyła się I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internationale Bildungskooperation im Bereich Deutsch als Fremdsprache: State of the Art & Perspektiven“.

Konferencja została zorganizowana w ramach nowo powstałego partnerstwa GIP (Germanistische Institutspartnerschaften) finansowanego przez DAAD w latach 2022–2024. Jest to współpraca trzech ośrodków naukowych: Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radboud Universiteit w Nijmegen oraz Uniwersytetu Philippsa w Marburgu.

Jej punkty ciężkości koncentrowały się wokół badania międzynarodowej współpracy w zakresie kooperacji instytucjonalnej, czyli na obszarze badawczym, który został mocno ugruntowany w długoletniej już współpracy między trzema wspomnianymi ośrodkami w Nijmegen, Marburgu i Poznaniu. W ramach powstałego partnerstwa realizowane są między innymi: wymiany i praktyki studenckie, a także współpraca badawcza oraz dydaktyczna, w tym internalization at home.

W imieniu Pani prof. Sylwii Adamczak-Krysztofowicz i Pani dr Magdaleny Jaszczyk-Grzyb serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego jej przebiegu, w tym członkiniom i członkom Komitetu Organizacyjnego, studentkom – czynnie uczestniczącym zarówno w przygotowaniach jak i samym przebiegu konferencji, osobom moderującym poszczególne sekcje oraz pomocy administracyjnej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu finansowanego w ramach GIP:

https://gip.ruhosting.nl/