Data publikacji w serwisie:

Jubileuszowa konferencja „Komunikowanie poprzez kultury i języki”

Dnia 22 września br. odbyła się Jubileuszowa Konferencja pt. „Komunikowanie poprzez kultury i języki”, która została poświęcona 20-leciu istnienia poznańskiej szkoły ekolingwistyki i komunikologii na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Konferencję zorganizował Zakład Ekolingwistyki i Komuniklologii, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM.

Konferencję uświetnili swoją obecnością, oprócz Pana Dziekana Wydziału Neofilologii UAM prof. dr hab. Krzysztofa Strońskiego i Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnickiego, Profesorowie Seniorzy naszego Wydziału: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski, prof. dr hab. Andrzej Sitarski.

Na Konferencji w charakterze pierwszego mówcy ‘z historią w tle’ wystąpił Pan prof. dr hab. Stanisław Puppel, założyciel poznańskiej szkoły ekolingwistyki, który podkreślił, iż „dwudziestolecie istnienia subdyscypliny językoznawstwa o nazwie ‘ekolingwistyka’  jest wydarzeniem znaczącym, poszerza ją bowiem o istotny subparadygmat badań nad językiem w kontekście jego naturalności i szeroko pojętego środowiska, subparadygmat ważny i dotychczas nieistniejący w językoznawstwie polskim jako odrębny nurt badawczo-opisowo-dydaktyczny’.