Data publikacji w serwisie:

Laureatki w programach Opus i Preludium na Wydziale Neofilologii

Prof. Dominika Skrzypek (Katedra Skandynawistyki) oraz prof. Beata Bochorodycz (Instytut Orientalistyki) uzyskały finansowanie dla swoich projektów w ramach programu Opus, a mgr Hanna Jaśkiewicz w ramach programu Preludium ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Prof. Dominika Skrzypek będzie realizować projekt 'Konstrukcjonalizacja i zmiana konstrukcji. Peryfrastyczna strona bierna w języku duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym'.

Prof. Beata Bochorodycz będzie realizować projekt 'Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej'

Mgr Hanna Jaśkiewicz będzie realizować projekt 'Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej'

Laureatkom serdecznie gratulujemy!