Data publikacji w serwisie:

LG Energy Solution na Wydziale Neofilologii

W dniu 12 lipca na Wydziale Neofilologii gościła delegacja LG Energy Solution

Tematem wizyty była współpraca w obszarze praktyk zawodowych dla studentów filologii koreańskiej. Strona koreańska wyraziła gotowość ścisłej współpracy nie tylko w obszarze praktyk ale też wykładów, kursów językowych dla pracowników LG oraz zaproponowała wsparcie Zakładu Języka Koreańskiego i wydarzeń kulturalnych organizowanych na Wydziale.