Data publikacji w serwisie:

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla zespołu TELL

Z radością informujemy, że zespół TELL, w tym imiennie trzy wykładowczynie z Wydziału Neofilologii - dr Leonor Sagermann Bustinza, mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała i mgr Anna Matera-Klinger, za dotychczasową działalność otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w kategorii znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej. 19 lutego odbyła się Gala Nauki Polskiej (online), podczas której rozdane zostały nagrody.

TELL (Techniques of Effective Language Learning) to stworzony na Wydziale Anglistyki międzywydziałowy program skierowany do studentów, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności podczas studiów. Jego celem jest wspieranie studentów filologii obcych w zakresie m.in. strategii uczenia się i motywacji, planowania i zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem oraz stawiania celów i dążenia do ich realizacji.

Projekt i tworzących go wykładowców doceniono poza Wydziałem, poza Szkołą, nawet poza Uniwersytetem - przez niezależne i obiektywne gremium Kapituły przyznającej nagrodę.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że doceniono działania, które przynoszą rzeczywiste korzyści; przede wszystkim dla studentów i studentek, ale także dla całej Społeczności Uniwersyteckiej.