Data publikacji w serwisie:

Odznaczenia państwowe dla pracowników UAM

W piątek, 30 września, odbyła się uroczystość wręczenia państwowych odznaczeń dla pracowniczek i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z Wydziału Neofilologii uhonorowani zostali :

  • Prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak (Instytut Języków i Literatur Romańskich) - Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Dr Łukasz Małecki (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich) - Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Mgr Sylwia Witkowska (Instytut Konfucjusza) - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Serdecznie gratulujemy!