Data publikacji w serwisie:

Ósmy wykład z serii Ringvorlesung

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki oraz Zakład Historii Literatury Niemieckiej Wydziału Neofilologii zapraszają na ósmy wykład z serii Ringvorlesung

Wykład pt.: Czy język jako obiekt teorii da się „uchwycić”? Językoznawstwo wobec nowych wyzwań naukowych wygłosi p. prof. dr hab. Michail L. Kotin, językoznawca, kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, uprzednio zawodowo związany z ośrodkami zagranicznymi oraz krajowymi (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wielokrotny stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta.

Wykład odbędzie się 26 stycznia (środa) o g. 18.00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c9d19b2e694493abbc84f962b196acf%40thread.tacv2/1610048808348?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2205d6b2f9-e2fd-4ea1-902c-e3333cb0a3a8%22%7d