Data publikacji w serwisie:

Pierwsze miejsce w rankingu Perspektywy 2023

Grupa kierunków filologie obce i lingwistyka prowadzona na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została uznana po raz kolejny za najlepsze w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2023, przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem Warszawskim zajęły pierwsze miejsce w tej kategorii
(https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologie-obce).

Metodologia rankingu opisana jest szczegółowo pod adresem:
https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne

Dyplom odebrał 29 czerwca 2023r. podczas gali prof. Andrzej Narloch, Prodziekan ds. studenckich.

To wielki sukces całej społeczności Wydziału Neofilologii, który jest wynikiem wytężonej pracy i wielu wyrzeczeń. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w kształceniu naszych studentów, nieustanne podnoszenie jakości nauczania oraz budowanie dobrej atmosfery.