Data publikacji w serwisie:

Prof. Nicole Nau z Katedry Skandynawistyki doktorem honoris causa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze

Za wysoką jakość i wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Łotewskim w Rydze, jego naukowcami, badaczami i studentami w dziedzinie językoznawstwa, a także za wybitną pracę naukową w zakresie językoznawstwa synchronicznego, ogólnego i typologicznego, zwłaszcza w badaniach języka łotewskiego i jego łatgalskiej odmiany, Pani Profesor Nicole Nau (Katedra Skandynawistyki) została wyróżniona doktoratem honorowym Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (LU atzinību guvušie).

Serdecznie gratulujemy!