Data publikacji w serwisie:

Profesor Sylwia Izabela Schab z Katedry Skandynawistyki w zarządzie International Association for Scandinavian Studies

Z radością informujemy, że Pani Profesor Sylwia Izabela Schab z Katedry Skandynawistyki (Wydział Neofilologii) została wybrana jako nowa członkini zarządu międzynarodowej organizacji International Association for Scandinavian Studies.

IASS jest największą europejską siecią skandynawistów literaturoznawców, powołaną w Wielkiej Brytanii w latach 50., która m.in. organizuje kongresy skandynawistyczne i wydaje publikacje. Pani Profesor jest pierwszą przedstawicielką UAM (i drugą z Polski) w zarządzie tej organizacji. Serdecznie gratulujemy!