Data publikacji w serwisie:

Projekt WN z dofinansowaniem w konkursie NCN Miniatura. Gratulacje!

Z radością informujemy, iż na liście rankingowej konkursu NCN Miniatura ogłoszonej w dniu 26 czerwca 2023 znalazł się projekt przygotowany na Wydziale Neofilologii UAM.

Tytuł projektu z finansowaniem to: "Polemika z judaizmem rabinicznym i chrześcijaństwem karaimskiego uczonego końca I Rzeczypospolitej Szełomo syna Aharona - kwerenda biblioteczna w Jerozolimie", kierownikiem projektu jest dr Sebastian Kubicki z Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Instytutu Etnolingwistyki WN.

Kwota dofinansowania: 42 140 PLN

Wnioskodawcy składamy serdeczne gratulacje, dziękujemy za trud włożony w przygotowanie wniosku oraz życzymy sukcesów w realizacji projektu!

Pełna lista rankingowa NCN:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7