Data publikacji w serwisie:

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów na Wydziale Neofilologii

27 września 2022 o godzinie 13.00 w Auli Lubrańskiego odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów naszego wydziału.

W tym jakże ważnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich UAM oraz władz dziekańskich WN, które reprezentowali Prorektorka d. Nauki UAM prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk oraz Dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński.
Wszystkim doktorom habilitowanym oraz doktorom oraz Państwu Promotorom składamy serdeczne gratulacje.