Data publikacji w serwisie:

Spotkanie informacyjne online Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze

Szanowni Państwo - Kandydatki i Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze -

uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 15 czerwca o godz. 12.00, za pośrednictwem MS Teams.

Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMzMmY3YWUtMjdjZi00YzRjLWI5NmEtZjZmMzgxYTQyNGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227551d93b-2a62-44a6-be43-e39cb482a498%22%7d

Podczas spotkania przybliżymy Państwu zasady rekrutacji obowiązujące w bieżącym roku akademickim. Zachęcamy do zapoznania się przed spotkaniem z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Uczelni:

https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20232024

W przypadku ewentualnych spraw nietypowych czy też indywidualnych zapytań mogą Państwo przesyłać je na adres mailowy agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl.

Z wyrazami szacunku, 
prof. Piotr Śliwiński - dyrektor SDNJL
mgr Agnieszka Kalecińska - pracownik biura SDNJL