Data publikacji w serwisie:

Spotkanie ze slawistami: Prof. dr. hab. Michaelem Düringiem i Dr Elisą Krizą

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich i redakcja czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” zapraszają na spotkanie ze slawistami: Prof. dr. hab. Michaelem Düringiem z Uniwersytetu Chrystiana Alberta w Kilonii oraz Dr Elisą Krizą z Uniwersytetu Ottona i Fryderyka w Bambergu, które odbędzie się 6 października (czwartek) o godz. 16.30 w Sali Nauki Biblioteki Filologicznej Novum.

Profesor Michael Düring jest wybitnym specjalistą z zakresu literatury polskiej i rosyjskiej, szczególnie interesują go teksty satyryczne i dystopijne XX i XXI wieku. W 2018 roku został laureatem Medalu Za Zasługi dla UAM. Temat planowanego wystąpienia to: Satirical poetry in Russian Literature of the 20th century – the case of the “small forms”.

Doktor Elisa Kriza kończy obecnie pracę habilitacyjną poświęconą satyrze politycznej w Rosji i Meksyku. Jest autorką publikacji wydanych m.in. przez Routledge, Slavic Review, Ibidem Press. Temat planowanego wystąpienia to “If you don't want to be a toady, don't keep your mouth shut!” Political satire in Russian history and what it teaches us today.

Po wystąpieniach w języku angielskim przewidziana jest dyskusja w formie okrągłego stołu (w języku rosyjskim, angielskim i polskim). Serdecznie zapraszamy!