Data publikacji w serwisie:

IX. międzynarodowa konferencja metodologiczna „Junge Forschung im Bereich Deutsch als Fremdsprache”

W ramach projektu Germanistische Institutspartnerschaften (GIP), finansowanego przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), w dniach 3. i 4. czerwca 2022 roku odbyła się po raz pierwszy w formie hybrydowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowa konferencja metodologiczna dla doktorantów i habilitantów pt. „Junge Forschung im Bereich Deutsch als Fremdsprache”.

Głównym celem tej konferencji, która jest wynikiem polsko-niemiecko-holenderskiej uniwersyteckiej współpracy, jest merytoryczne wsparcie uczestników pracujących nad swoimi rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi. Po wygłoszonych przez uczestników 20-minutowych prezentacjach odbyły się plenarne konsultacje międzynarodowego zespołu ekspertów z zakresu metodyki i dydaktyki języka niemieckiego.

Za organizację tego naukowego przedsięwzięcia odpowiedzialne były: po stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz. dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek oraz dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb, po stronie Uniwersytetu Philippsa w Marburgu Prof. Dr. Kathrin Siebold, Jennifer Müller i Martina Franz dos Santos oraz dr Sabine Jentges, Chrissy Laurentzen i Henning Meredig, którzy reprezentowali Radboud Universiteit w Nijmegen.

Tegoroczni prelegenci związani są m.in. z ośrodkami naukowymi w Nijmegen (Holandia), Marburgu, Darmstadt, Jenie oraz w Poznaniu i Rzeszowie. W ciągu obu dni w konferencji uczestniczyło 15 prelegentów i około 40 zainteresowanych w formie  hybrydowej, którzy po każdej prezentacji wnosili żywy wkład w krytyczno-konstruktywną dyskusję. Moderacją zajęli się również młodzi naukowcy: z Marburga rolę tę pełniły Jennifer Müller i Martina Franz dos Santos, z Poznania dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb, a z Nijmegen moderowali Chrissy Laurentzen i Henning Meredig.

Konferencja pokazała, jak istotną rolę odgrywa transgraniczna współpraca w zakresie prowadzonych badań naukowych. Dzięki zaangażowaniu referujących oraz żywym dyskusjom konferencja dostarczyła uczestnikom wiele nowych impulsów do rozważań i zachęciła do jeszcze większego zaangażowania się w tego rodzaju współpracę.

Z przyjemnością informujemy, iż kolejna międzynarodowa konferencja metodologiczna dla doktorantów i habilitantów planowana jest w kolejnym roku również w formie hybrydowej w Radboud Universiteit w Nijmegen.