Data publikacji w serwisie:

Staż w LG Energy Solution Wrocław

Studenci II stopnia filologii koreańskiej odbyli płatny staż w LG Energy Solution Wrocław.

Podczas stażu mogli zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczenia technicznego i praktycznie wykorzystać swoje umiejętności zdobyte w ramach zajęć. Ścisła współpraca z LG Energy Solution Wrocław została zainicjowana przez dra Pawła Kidę przy wsparciu władz dziekańskich.

Serdecznie gratulujemy.