Data publikacji w serwisie:

Sukces monografii zbiorowej pod redakcją dr Joanny Kic-Drgas i dr Joanny Woźniak

Monografia zbiorowa pod redakcją dr Joanny Kic-Drgas i dr Joanny Woźniak pt. Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce, została nagrodzona w Konkursie na najlepsze monografie naukowe poświęcone edukacji organizowanym przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji, więcej informacji na stronie: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/wyniki-konkursu.