Data publikacji w serwisie:

Sukces projektów WN w konkursach NCN OPUS i Preludium. Gratulacje!

Z radością i dumą informujemy, iż na opublikowanych w dniu 23.11.2023 listach rankingowych konkursów NCN znalazły się projekty przygotowane na Wydziale Neofilologii UAM.

Podkreślić należy, że w panelu HS-2 w konkursie OPUS przyznano dofinansowanie 10 wnioskom z czego 2 granty trafią na Wydział Neofilologii, dla dra Kamila Długosza (Instytut Lingwistyki Stosowanej) oraz dr Alicji Piotrowskiej (Katedra Skandynawistyki). W konkursie Preludium jednym z 13 wniosków uhonorowanych dofinansowaniem na poziomie całego kraju jest grant dla mgr Anny Olszewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej SNJL UAM, piszącej rozprawę doktorską pod opieką prof. UAM dr hab. Dominiki Skrzypek z Katedry Skandynawistyki oraz dr Kamila Długosza z Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Informacje o projektach z dofinansowaniem:

  • Dwukierunkowe interakcje między symetrycznymi i asymetrycznymi systemami rodzaju gramatycznego w trakcie rozumienia i produkcji języka u osób dwujęzycznych, Kierownik projektu: dr Kamil Długosz, kwota dofinansowania: 481416 zł
  • Zróżnicowanie i zmiana konstrukcji dopełniaczowych w języku duńskim i szwedzkim (1600–2000), Kierowniczka projektu: dr Alicja Piotrowska, kwota dofinansowania: 229970 zł
  • Transfer zwrotny na poziomie składni: oddziaływanie języka duńskiego, szwedzkiego lub norweskiego jako trzeciego (L3) na angielski (L2) u użytkowników polskiego (L1), Kierowniczka projektu: mgr Anna Katarzyna Olszewska, kwota dofinansowania: 180041 zł

Wnioskodawcom składamy serdeczne gratulacje, dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie wniosków oraz życzymy sukcesów w realizacji projektów!

Pełne listy rankingowe NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-11-23-opus25-preludium22