Data publikacji w serwisie:

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla prof. UAM dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego. Gratulacje!

Pan prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński z Zakładu Japonistyki w Instytucie Orientalistyki Wydziału Neofilologii UAM, w dniu 24 lipca 2023 otrzymał decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej społeczności Wydziału Neofilologii składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów naukowych.