Data publikacji w serwisie:

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla prof. UAM dr hab. Beaty Waligórskiej-Olejniczak. Gratulacje!

Pani prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, kierownik Zakładu Komparatystyki Literacko-Kulturowej, zastępca dyrektora
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Wydziału Neofilologii UAM, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2024 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej społeczności Wydziału Neofilologii serdecznie gratulujemy Pani Profesor i składamy życzenia dalszych wspaniałych sukcesów naukowych.