Data publikacji w serwisie:

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla prof. UAM dr hab. Łukasza Musiała. Gratulacje!

Pan prof. dr hab. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Neofilologii UAM, w dniu 8 maja 2023 otrzymał decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej społeczności Wydziału Neofilologii składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów w obszarach nauki i kultury.