Data publikacji w serwisie:

Wizyta Delegacji z Ajou University, Republika Korei

22 lutego Wydział Neofilologii gościł koreańską delegację w osobach prof. Yoon Chun Suk oraz Dziekana Szkoły Studiów Międzynarodowych prof. Byeong Yun Chang.

Prowadono rozmowy dotyczące wymiany bilateralnej studentów i wykładowców oraz podjęcia współpracy naukowo-badawczej. Rozmowom przewodniczył Dziekan WN prof. Krzysztof Stroński. W spotkaniu także udział wzięli Prodziekan prof. Katarzyna Klessa oraz dr Paweł Kida. Po spotkaniu goście odwiedzili niedawno otwarte laboratorium komunikacji multimodalnej Multico, o którego możliwościach i potencjale agendy badawczej opowiedział mgr Michał Piosik, specjalista zaangażowany w projekt Dariah-PL, z którego jest finansowane laboratorium.