Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z Texas A&M University

W dniu 12 września 2021 na UAM gościli przedstawiciele Texas A&M University (TAMU) w College Station w stanie Teksas, USA: Prof. dr Patrick Stover (Wicekanclerz i Dziekan ds. Rolnictwa i Nauk przyrodniczych Uniwersytetu w Teksasie, Dyrektor Texas A&M AgriLife Research) oraz Prof. dr Jim Mazurkiewicz (Profesor TAMU oraz Prezes Polonii w Teksasie).

Spotkanie odbyło się w gabinecie Rektora UAM, a gości podjął Prorektor UAM ds. Współpracy Międzynarodowej Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski. W spotkaniu uczestniczyli też: dr Denise Stover, Cathy Mazurkiewicz oraz Dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński, Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. nauki, prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa i Prodziekan Wydziału Biologii ds. rozwoju prof. UAM dr hab. Marek Żywicki.
Rozmowy dotyczyły dotychczasowej współpracy, zapoczątkowanej przez zespół Wydziału Neofilologii UAM, w ramach projektu Horyzont 2020 COLING), którego koordynatorem na UAM jest prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz. Współpraca ta nawiązuje do działalności polonijnej prof. Mazurkiewicza. W 2019 roku podczas pobytu prof. Katarzyny Klessy i prof. Macieja Karpińskiego w USA na University of Texas at Austin udokumentowano gwarę wielkopolską wciąż zachowaną w rejonie Chappel Hill, wśród rodziny i sąsiadów rodziny Mazurkiewiczów. Podczas obecnej wizyty, prof. Mazurkiewicz podarował UAM zestaw archiwalnych nagrań audio-wideo tradycyjnej muzyki polskiej w wykonaniu artystów z Teksasu. Za swą działalność naukową oraz aktywność w zakresie wspierania relacji polsko-teksańskich otrzymał on 17.09 br. doktorat honoris causa SGGW w Warszawie.
Ważnym punktem programu spotkania 12 września było podjęcie rozmów na temat możliwości poszerzenia zakresu wspólnych działań UAM i TAMU na główne obszary zainteresowań uniwersytetu w Teksasie, a są to m.in.: nauki rolnicze i biologiczne, nauki o Ziemi, biochemia, genetyka i biologia molekularna oraz chemia. Obie strony wyraziły wolę nawiązania takiej współpracy, w tym dążenia do stworzenia warunków dla wymian międzyuczelnianych zarówno w sferze dydaktyki, jak i badań naukowych oraz infrastruktury.