Data publikacji w serwisie:

Wizyta studyjna badaczy w Atenach dotyczącą udziału Grecji w 3SI

W dniach 12-16 marca 2024 r. dr hab. Karolina Gortych Michalak, prof. UAM z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii wzięła udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Projekt pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/543014/2022/2022.

Ponieważ Republika Grecka stałą się członkiem Inicjatywy Trójmorza (3SI) jesienią 2023 r., zakres badań prowadzonych w ramach ww. projektu objął również tematyk ę grecką w 3SI, której głębszemu poznaniu służyła wizyta studyjna. Wzięli w niej udział członkowie zespołu badawczego pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Orzelskiej-Stączek, prof. ISP PAN i tworzyli go uznani badacze i eksperci problematyki 3SI.

Program wizyty obejmował spotkania i rozmowy prowadzone w instytucjach takich jak greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Atenach, podmioty badawcze i akademickich, jak np. International Institute of Economic Relations, Europejskie Centrum Doskonałości Jeana Monneta na Uniwersytecie Narodowym i Kapodistriasa w Atenach, Międzynarodowe Centrum Studiów Morza Czarnego (ICBSS) oraz think-tanki, np. The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP).

Wizytę otworzył wykład dr hab. Karoliny Gortych-Michalak, prof. UAM w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach. Jego celem było nakreślenie sytuacji społecznej, kulturowej i politycznej współczesnej Grecji z uwzględnieniem słów-kluczy charakteryzujących pozycję i strategię Grecji w Inicjatywie Trójmorza, w oparciu o greckojęzyczne teksty historyczne, prasowe i instytucjonalne.