Data publikacji w serwisie:

Współpraca UAM z LG Energy Solution Wrocław

W dniu 6 lipca 2022 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o.

Partnerzy umowy zamierzają ściśle ze sobą współpracować w zakresie działalności badawczej, rozwojowej oraz dydaktycznej. W ramach podpisanej umowy, między innymi studenci filologii koreańskiej w Instytucie Etnolingwistyki na Wydziale Neofilologii będą mogli brać udział w płatnych praktykach w siedzibie firmy. Partnerzy umowy wyznaczyli sobie różne obszary działania i współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy obu instytucji, rozwoju koreanistyki na UAM i w Polsce oraz rozwoju gospodarczego kraju. Inicjatorem rozpoczęcia współpracy jest dr Paweł Kida kierownik Zakładu Języka Koreańskiego na UAM. W rozmowach o podjęciu współpracy brała także udział prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa - Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. Nauki.

W imieniu UAM umowę podpisał Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. dr hab. Michał Banaszak, a w imieniu firmy LG Energ Solution Wrocław dyrektor HR, Piotr Blachura.

Po podpisaniu umowy na Wydziale Neofilologii UAM odbyło się spotkani robocze obu zespołów z udziałem Dziekana Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Krzysztofa Strońskiego. Spotkanie dotyczyło szczegółów współpracy i najbliższych działań.