Data publikacji w serwisie:

Wykład otwarty „Lingwistyka matematyczna, czyli jak matematyk patrzy na język”

Z okazji 30-lecia powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Wydział Neofilologii ma przyjemność zaprosić na wykład pt. „Lingwistyka matematyczna, czyli jak matematyk patrzy na język” w środę 10.01.2024, godz. 11:30, s. C1.

Języki, w szczególności te naturalne, mogą być opisywane z różnych perspektyw. Jedną z nich oferuje lingwistyka matematyczna, stawiająca sobie za cel formalny opis własności strukturalnych języków rozumianych jako zbiory ciągów, drzew lub bardziej złożonych obiektów. Dziedzina ta posługuje się, między innymi, metodami logiki, algebry, matematyki dyskretnej oraz teorii języków formalnych i automatów. Celem wykładu jest przedstawienie pojęć lingwistyki matematycznej, wykorzystywanych do opisu języka naturalnego. W wykładzie przedstawione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące gramatyk generatywnych i kategorialnych, opisane zostaną też relacje między tymi dwoma formalizmami. Szczególny nacisk zostanie położony na ilustracje omawianych pojęć przykładami – zaprezentowane zostaną przykłady zjawisk językowych, które można opisać tymi gramatykami, jak i te, których nie da się nimi opisać.

Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (1988) oraz doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2004). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują lingwistykę matematyczną, logikę obliczeniową, podstawy informatyki oraz teorii gramatyk i języków formalnych.