Data publikacji w serwisie:

Zakład Japonistyki w Sakura Network

Zakład Japonistyki w Instytucie Orientalistyki dołączył do sieci Sakura Network, zrzeszającej wiodące ośrodki japonistyczne z całego świata. Z członkostwem w tym prestiżowym gronie, poza zaszczytem, wiąże się wsparcie finansowe umożliwiające między innymi zakup książek i organizowanie konferencji.