Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Lipińskiej

W dniu 28.10.2022 roku o godz. 10:00 przeprowadzona zostanie w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Lipińskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:
pt. Sprachübergreifende Einflüsse beim Drittspracherwerb im syntaktischen Bereich

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Promotor pomocniczy: dr Joanna Kic-Drgas

Zakres rozprawy: językoznawstwo stosowane

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: mateusz@amu.edu.pl do dnia 21.10.2022 roku. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Lipińskiej 19.10.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Lipińskiej(51.2 KB)