Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ekateriny Starodvorskiej

W dniu 21.02.2024 roku o godz. 13:00 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4, Poznań sala 2B odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ekateriny Starodvorskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Metajęzykowe wykładniki ironii w języku polskim i rosyjskim (na podstawie tekstów literackich)

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ekateriny Starodvorskiej 17.01.2024 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ekateriny Starodvorskiej(221.2 KB)