Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kryg

W dniu 08.12.2022 roku o godz. 11:00 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4 sala 104 B odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kryg

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Aspekt czasownika w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego osób pochodzenia niemieckiego i wschodniosłowiańskiego.

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Hofmański

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kryg 27.10.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kryg(221.2 KB)