Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szpindler

W dniu 23.05.2022 roku o godz. 14:00 poprzez aplikację MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szpindler 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Buddyjska opowieść o Maudgaljajanie podróżującym do piekieł w poszukiwaniu matki. Edycja, przekład i analiza historyczno-literacka rękopisu mongolskiego

Promotor rozprawy: prof. UW dr hab. Agata Bareja-Starzyńska

Zakres rozprawy: literaturoznawstwo orientalne

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: janan@amu.edu.pl do dnia 16.05.2022 roku. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szpindler 29.04.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szpindler(51.2 KB)