Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Masłowskiej

W dniu 25.11.2022 roku o godz. 11:30 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4 sala 513 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Masłowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Myśl filozoficzna Witolda Gombrowicza w kontekście przekładu jego prozy na język francuski

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz

Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Masłowskiej 2.11.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Masłowskiej(221.2 KB)