Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Rozalii Wnuk

Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14.05.2024 roku o godz. 13:00 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4, Poznań sala 104B odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Rozalii Wnuk.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Rozwój metajęzykowej świadomości ortograficznej w kontekście nauczania
i uczenia się języka chińskiego jako języka obcego“

Promotorka rozprawy: dr hab. Halina Wasilewska

Promotor pomocniczy: dr Kamil Burkiewicz

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Rozalii Wnuk 5.04.2024 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Rozalii Wnuk(211.2 KB)