Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Aleksandra Kacprzaka

W dniu 27.04.2022 roku o godz. 10:00 poprzez aplikację MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Aleksandra Kacprzaka.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

LOVE as a culture- and language-specific phenomenon: an ethnolinguistic study of the concept of KÆRLIGHED in  Danish

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Andrzej Szubert

Zakres rozprawy: językoznawstwo duńskie

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: mateusz@amu.edu.pl do dnia 20.04.2022 roku. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Aleksandra Kacprzaka 14.04.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Aleksandra Kacprzaka(41.2 KB)