Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dmitrija Lukianova

W dniu 27.10.2022 roku o godz. 12:00 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4 sala 3 , blok B odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dmitrija Lukianova

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Pole konceptualne ZAUFANIE/NIEUFNOŚĆ przez pryzmat konceptów POLSKA i ROSJA w dyskursach prasy polskiej i rosyjskiej

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski

Promotor pomocniczy: dr Konrad Rachut

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dmitrija Lukianova 10.10.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dmitrija Lukianova(221.2 KB)