Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Ratajczyka

W dniu 11.04.2022 roku o godz. 12:00 przeprowadzona zostanie w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Ratajczyka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Karaimskie wierzenia i praktyki dotyczące śmierci: inskrypcje nagrobne i obrzędy karaimów polsko-litewskich.

Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Piotr Muchowski

Zakres rozprawy: literaturoznawstwo orientalne.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: wojgrz1@amu.edu.pl do dnia 4.04. 2022 roku. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Ratajczyka 24.03.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Ratajczyka(51.2 KB)